Yeşiller Makina olarak fark yaratan başarının insan faktörü ile elde edileceğini biliyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız

Bir şirketi büyütmenin, güçlü bir marka haline getirmenin ve sonucunda kurumsal bir başarı elde etmenin temelinin insan kaynaklarını doğru kullanıp değerlendirmekten geçtiğine inanıyoruz. Bu inançtan hareketle, çalışanlarımız için keyifli ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamanın yanısıra kendilerini geliştirmeleri için sürekli yatırım yaparak hem onların değerine değer katıyor, hem YEŞİLLER'in en çok çalışılması arzu edilen şirketler arasına yer almasını hedefliyoruz.

  • 1.Şirketimizde hedefe odaklı nitelikli kadroların oluşması için çağdaş yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve şirketimizin hedeflerini ve performansını tam olarak destekleyecek şekilde bu anlayışın uygulanmasına katkıda bulunmak,
  • 2.Nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,
  • 3.Personelin eğitim, yetenek, bilgi ve becerisine göre uygun çalışma şartları ile yetişme ve gelişme yönünde eşit olanaklar sağlamak,
  • 4.Performansa dayalı değerlendirme yaparak azami verimin elde edilmesini, çalışanların teşvik edilmesini ve emeğin karşılığının alınmasını sağlamak,
  • 5.Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasında, saygıyı, firmaya bağlılığı ve çalışma isteğini artırıcı beşeri ilişkiler kurulmasını sağlamak,
  • 6.Her kademede, verimliliği artırıcı ve iş güvenliğini sağlayıcı koşulların oluşmasını sağlamak,
  • 7.Çalışanların moral seviyesini yüksek tutmak,
  • 8.Yetkili organlarca onaylanan kadrolar dahilinde personel çalıştırmak.

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar & Kullandığımız Markalar